N A S A D
Smo eni redkih pridelovalcev ameriških borovnic v Sloveniji, ker je to rastlina, ki zahteva posebna tla. Barje nam daje pogoje za rast le teh, saj morajo biti tla kisla, vlažna in humusna.

Nasad je velik tri hektarje na njem pa je posajenih 6000 sadik, ki so 51 različnih sort in od katerih je nekaj še mladih.

Predlanskim smo končali z nasajanjem novih sadik, zato nasad še ne obrodi toliko kot bi, če bi bile sadike odrasle. Pridelek se zaradi tega še vedno veča in je lani znašal 23.000 kg.

Po osmih letih pričakujemo, da bomo ob normalni letini pridelali cca 50.000 kg borovnic, saj mlade sadike potrebujejo ravno toliko časa, da pridejo v polno rodnost.

Zaradi velikega števila sort je to eden največjih sortnih nasadov v Evropi, pri vzgoji pa nam zelo pomaga ga. Darinka Koron s Kmetijskega inštituta Slovenije.