K R A T K A . . N A V O D I L A
za pridelovanje debeloplodnih Ameriških borovnic

Ameriška borovnica je do 2m visok grm, primeren za nasade in dekorativen za vrtove

KLIMA: Zmerno topla in vlažna, nadmorska višina med 200 in 700m. Potrebuje najmanj 800 ur mirovanja pri temperaturi do +4°C. Temperatura do -25°C ji praviloma ne škoduje.

TLA: Borovnica je glede tal zelo zahtevna rastlina. Potrebuje ZELO KISLA (pH 3,5 do 5,2) , rahla in ves čas vegetacije enakomerno vlažna tla. Tla zakisamo s fiziološko kislimi gnojili: amonosulfat, kalijev sulfat in superfosfat, ter mešanjem zemlje s šoto, smrekovim žaganjem ali celo s smrekovim lubjem. Zemljo okoli grma zastiramo (mulch) s travo, žaganjem, ipd.

GNOJENJE: Pozno jeseni, v času mirovanja (vendar ne na zmrznjeno zemljo) s sadjarskim NPK 10-15-20-3Mg-1B ali podobnim. Spomladi pa v dveh do treh obrokih amonosulfat, vsakokrat po pol pesti (nadomestilo je lahko gnojilo za rododendrone). Gnojimo najmanj 20cm stran od grma. Občasno foliarno gnojenje je koristno, ni pa nujno. Konec junija je potrebno prenehati z vsakim gnojenjem, da se poganjki pred zimo utrdijo in olesenijo.

OBREZOVANJE: Obrezujemo spomladi, ko rastlina še miruje tako, da pustimo 6 do 8 močnih stebel, pri tem pa naj bo grm zračen in dobro osvetljen. Porežemo vse šibke, viseče, polomljene in pritlehne veje. Veje in poganjke NIKOLI NE KRAJŠAMO.

RODNOST: Borovnica doseže polno rodnost po 8 do 10 letih in rodi pri OPTIMALNIH POGOJIH od 8 do 10 in tudi več kg na grm. Plodovi so debeli od 8 do 22 mm, odvisno od sorte, letine in vzgoje.

NASVET: Sajenje v 100-literske posode (1/2 bencinskega soda), ali ločevanje zemlje z pvc folijo se je pokazalo kot zelo primerno, saj se rahla šotna zemlja ne meša z ostalo vrtno zemljo, s tem ohranimo tudi nizek pH in če ji zagotovimo še zadostno količino VODE uspeh ne more izostati.

Gradivo:
M.Oblak: Pridelovanje borovnic, Kmetijski inštitut Slovenije, št. 70 , Lj. 1989
Strokovna pomoč: dipl.ing.agr. Darinka Koron, Kmetijski inštitut Slovenije